Om oss

En Kongstanke blir til...

Vår drøm

En drøm og et behov som pasient på Sunnaas sykehus. Et sterkt ønske om å arrangere en båttur for alle pasientene, men det var lettere sagt enn gjort, da ble det klart at det ikke var en egnet båt i hele Oslofjorden for funksjonshemmede. Sakte og sikkert formet en drøm seg, om å skaffe tilveie en båt, slik at vi skulle få en mulighet til å delta på lik vilkår som alle andre. Å få muligheten til å nyte vinden og sjøspruten eller en svømmetur, uten at det skal koste mye. Vi ønsket ikke at dette skulle bli en "sykebåt", men være med på å bidra til en berikende opplevelsesbåt hvor funksjonsnedsettelse eller sykdom ikke har betydning.

Prosjektet

Som en regel er muligheten for båtturer og sjøutflukter for funkiser begrenset. Grunnen er at vi ofte må ha tilpasset fartøy. Slike er det ikke mange av. Det finnes ingen stønadsordning verken statlig eller kommunalt, så prosjektet bygger på ønsket om at alle som skulle ønske båttilgang, burde ha det. Når det er så problematisk å komme seg ut på sjøen med båt, er det muligens ikke så vanskelig å forestille seg de begrensninger funkiser har for å bade i sjøen. Derfor ligger det planer om montering av en badeheis og baderampe, med dertil tilhørende sport og fritids -aktiviteter.

Oss og oss

En dessverre trist del av vårt samfunn er at funkiser ikke får tatt del i ting andre mennesker tar som en selvfølge. På de fleste områder i samfunnet foregår det en diskriminering av oss. Flere av oss i styret er personer som selv lever med funksjosnedsettelser, og er godt kjent med denne problematikken. Vi må bevisstgjøre oss selv på at vi er diskriminert, og bekjempe dette ved å skape løsninger som dekker våre behov, og gjøre vår, og alle andres hverdag mer universelt utformet.