Foreningen

Foreningen ble stiftet for å drifte en båt til beste for foreningens medlemmer, som alltid har blitt utelatt og diskriminert når det gjelder tilgang til fjorden.


 

Vi ønsker at våre medlemmer skal ha en like storslått, nyttig og tilgjengelig båtmulighet som andre.


 

Målsettingen er å gi gode naturopplevelser, en følelse av frihet, og gi hverdagen et positivt båt-løft.

Behovet

Fritidstilbudet for funkiser er svært begrenset. De fleste aktiviteter i Oslos nærområder begrenser seg fort til en kinotur, teater eller en runde langs kaia. Mange funkiser er ikke i arbeid, og de får dermed ikke den samme muligheten som andre til å bli med på store sosiale firmabåtturer.


Årlig er ca. 25% av befolkningen i Oslo på chartrede båtturer. Andelen som er bruker av rullestol er nærmere 0.

Båt er dyrt

Pr. dags dato finnes det ikke båter i indre Oslofjord som er tilrettelagt for funkiser og rullestolbrukere.


Prisene på "ordinære" charterturer er forholdsvis dyre. Å leie en turbåt koster fort 6000-7000 kroner i timen, med en minimumsleie på 5 timer.


Sjøen bør ikke bare være for rike!


Ut på fjorden for å nyte solen på sjøen...

Veien videre

Visjonen er å samle våre medlemmer rundt felles aktiviteter og mål. Både på sjø og land.

Slik bidrar vi til at enkeltpersoner og grupper får en muligheten til å ta aktiv del i sin egen hverdag og utvikling.


Det er utrolig viktig for ALLE å oppleve mestring, trivsel og trygghet.


Vi jobber aktivt, frivillig og dugnadsbasert  for å dekke de årlige driftsutgiftene.