Foreningen

M/S Arnøy

Foreningen ble stiftet for å skaffe til veie og drifte en båt til beste for de som blir utelatt og diskriminert når det gjelder tilgang til fjorden.

 

Vi ønsker å tilby alle funkiser og andre som skulle trenge det, et storslått, nyttig og gunstig tilbud.

 

Målsettingen er å gi alle en god naturopplevelse, en følelse av frihet, og gi hverdagen et positivt båt-løft.

Behovet

Fritidstilbudet for funkiser er svært begrenset. De fleste aktiviteter i Oslos nærområder begrenser seg fort til en kinotur, teater eller en runde langs kaia. Mange funkiser er ikke i arbeid, og de får dermed ikke den samme muligheten som andre til å bli med på store sosiale firmabåtturer.

 

Årlig er ca. 25% av befolkningen i Oslo på chartrede båtturer. Andelen som er bruker rullestol er nærmere 0.

Båt er dyrt

Pr. dags dato finnes det ikke båter i indre Oslofjord som er tilrettelagt for funkiser og rullestolbrukere.

 

Prisene på "ordinære" charterturer er forholdsvis dyre. Å leie en turbåt koster fort 6000-7000 kroner i timen, med en minimumsleie på 5 timer.

 

Arnøy gjør nå dette mulig, GRATIS!

 

Ut på fjorden for å nyte solen på sjøen...

Veien videre

Visjonen er å årlig tilby til de som er målgruppen, en stor opplevelse på fjorden. Slik bidrar vi til at enkeltpersoner og grupper får en muligheten til å ta aktiv del i sin egen hverdag og utvikling.

 

Det er utrolig viktig for ALLE å oppleve mestring, trivsel og trygghet.

 

Vi jobber aktivt, frivillig og dugnadsbasert for å dekke de årlige driftsutgiftene.