Historien

M/S Arnøy

En Kongstanke blir til...

En drøm og et behov når vi var pasienter på Sunnaas sykehus. Vi ønsket sterkt å arrangere en båttur for alle pasientene, men det var lettere sagt enn gjort. Da forstod vi at det ikke finnes en egnet båt i hele Oslofjorden for funksjonshemmede. Sakte og sikkert formet en drøm om å skaffe tilvei en båt, slik at vi skulle få en mulighet til å delta på like vilkår med andre. Å få muligheten til å nyte vinden og sjøspruten eller en svømmetur, som gir en befriende naturopplevelse, uten at det skal koste mye. Vi ønsker dog ikke at det skal bli en "sykebåt", men en berikende opplevelsesbåt hvor funksjonsnedsettelse eller sykdom ikke har noen betydning.

Prosjektet

Som en regel er muligheten for båtturer og sjøutflukter for funkiser begrenset. Grunnen er at vi ofte må ha tilpasset fartøy. Slike er det ikke mange av. Det finnes ingen stønadsordning verken statlig eller kommunalt, så prosjektet bygger på ønsket om å tilby alle som skulle ønske båttilgang, et storslått medlemstilbud. Når det er så problematisk å komme seg ut på sjøen med båt, er det muligens ikke så vanskelig å forestille seg de begrensninger funkiser har for å bade i sjøen. Derfor ligger det planer om montering av en badeheis og baderampe, med dertil tilhørende sport og fritids -aktiviteter.

Oss og oss

En dessverre trist del av vårt samfunn er at funkiser ikke får tatt del i ting andre mennesker tar som en selvfølge. På de fleste områder i samfunnet foregår det en diskriminering av oss. Alle i styret er selv personer med funksjosnedsettelser og er godt kjent med denne problematikken. Vi må bevisstgjøre oss selv på at vi er diskriminert, og bekjempe dette ved å skape løsninger som dekker våre behov, og gjøre vår, og allke andres hverdag mer universelt utformet.

 

Finansiering

 

Vi henvender oss til legater, stiftelser og andre mulige samarbeidspartnere som ser verdien i å hjelpe til med å forbedre hverdagen til både enkeltpersoner og grupper.

 

Ombygningen er finansiert av gaver og bidrag fra stiftelser, legater, humanitære organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.

 

Installasjon av ramper, dører, toalett og lignende er dekt gjennom samarbeid med hjelpemiddelfirmaer, samt gjennom bidrag fra legater og stiftelser.

 

Det aller viktigste blir å skape ett sikkert tilbud. Vi må samarbeide med sjøfarts- og havnemyndigheter,

 

Ett hvert bidrag er hjertelig velkomment, og er svært viktig hvis vi skal få til denne kongstanken.cc

 

Sikkerhet er sterkt prioritert: Redningsvester, fjerning av remmer, belter etc. i rullestoler, rømningsveier.

Ombygningen er finansiert av gaver og bidrag fra stiftelser, legater, humanitære organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Og frivillig innsats fra medlemmene og andre.

Økonomi

Dette er et meget veldedig prosjekt, som ikke er gratis å gjennomføre. Slik sett er også midler svært vanskelig å skaffe, men vi er et godt stykke på vei mot målet. Frem til nå har vi klart å fremskaffe en ypperlig båt. Ombygning ble til ved å arbeide med legater, stiftelser, bedrifter og organisasjoner. Vi trenger dugnadsinnsats og donasjoner, for drift av tilbudet

Prising av turene

Foreningen skal ikke tjene på å arrangere turer. Tanken er at selve prisingen skal reflektere de variable utgiftene. En båt i dette formatet vil ha en utgift for mannskap, drivstoff og etc. på ca 3500,- for en 3-timers tur.

 

Til sammenligning er en pris på det åpne markedet for en tilsvarende tur kr 600,- til 800,- pr passasjer.

 

Våre medlemmer reiser gratis...

 

Vår bønn om hjelp

Vi er initiativsterke funkiser, som vil skape et tilbud for enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner.

Vi stiftet foreningen for å dekke et stort behov i Oslofjorden. Alle grupper i samfunnet må få tilgang til sjøen.

Det finnes ”universell utforming”. Hensikten er å forenkle livet for alle ved å lage kommunikasjonsmidler, produkter, og omgivelser som er brukbare for alle.

Styret i foreningen har stor interesse for båtliv, er godt kjent i Oslofjorden og har mange gode kontakter innen det maritime miljøet.

Drifte båten til beste for den store gruppen av våre medlemmner som blir utelatt og diskriminert når det gjelder tilgang til fjorden.

Det finnes ”universell utforming”. Hensikten er å forenkle livet for alle ved å lage kommunikasjonsmidler, produkter, og omgivelser som er brukbare for alle.